Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:     www.rajhrad.com

Společnost:                 Jiří Minařík Cyklosport 

Se sídlem:                   Masarykova 735, 66461 Rajhrad

IČ/DIČ:                        12454702/CZ5803211667

E-mailová adresa:       cyklo@rajhrad.com

Telefonní číslo:            728582379

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                  (podpis)
______________________________________

             Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.